Bollnäs, Söderhamn och resten av Hälsingland

Värmepumpar

Värmepumpar och bergvärme är vår specialitet på Rörtjänst Hälsingland. Vi har en gedigen erfarenhet av att dimensionera, installera och serva värmepumpar.

Upptäck Rörtjänst Hälsingland – din pålitliga partner för värmepumpar.

Vi arbetar med alla befintliga värmepumpstekniker på marknaden. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och skräddarsydda förslag som passar bäst för din fastighet.

Värmepumpens funktion Enkelt uttryckt utvinner en värmepump värme från kalla medier som normalt inte skulle kunna användas som värmekällor.

Värme kan hämtas från:

  • Luften – luftvärmepumpar
  • Grundvattnet – bergvärme
  • Jordens ytskikt – jordvärme
  • Vattendrag – sjövärme

Värmepumpar benämns efter hur den värme som genereras fördelas i fastigheten. Till exempel skickar en luft/luftvärmepump värme in i huset med en fläkt. En luftvärmepump kopplad till ett vattenburet system kallas en luft/vattenvärmepump.

Valet av teknik beror på faktorer som fastighetens storlek, befintligt värmesystem och värmebehov. Vi erbjuder alltid kostnadsfria besök där vi gemensamt finner den bästa lösningen för dina behov.

De flesta luft/luftvärmepumpar kan enkelt ställas om för att ge kyla under sommarhalvåret. Bergvärmepumpar kan även ge kyla genom en enkel tillsatsanordning. Naturlig kyla på detta vis är ekonomiskt effektivt. Fördelen med denna teknik är också att borrhålet värms upp under sommaren, vilket ger bättre prestanda under den kalla säsongen.

Kontakta oss för installation & service av alla typer av värmepumpar.

Vad vi kan erbjuda dig:

Vi levererar värmepumpar från bl.a.: